Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Vrieswijk, S., Bronkhorst, A., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
46 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs: 2-meting

samenvatting:

In de afgelopen acht jaar is het aandeel scholen in het voortgezet onderwijs met aanvullend lesaanbod sport en bewegen gestegen: van 53 procent in 2014 naar 80 procent in 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om Bewegen, Sport en Maatschappij of Lichamelijke Opvoeding 2. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder docenten lichamelijke opvoeding (LO).

De gemiddelde lestijden voor de reguliere lessen LO zijn over de tijd niet veranderd. Op alle onderwijsniveaus voldoet de meerderheid van de scholen aan het minimum aantal klokuren voor LO. Wel nemen de verschillen in lestijden voor LO tussen scholen toe. Er zijn dus steeds meer scholen die verder boven of onder het gemiddelde aan lestijd voor LO inroosteren.

Veranderingen in gymaccommodaties gewenst
Twee derde van de docenten LO ervaart belemmeringen door de LO-accommodaties (65%). Ze vinden bijvoorbeeld dat:

  • de inrichting onvoldoende is (35% van de docenten);
  • de accommodatie verouderd is (27%);
  • er te weinig beschikbare accommodaties zijn (25%);
  • de accommodaties te ver weg zijn van de school (22%).

De helft van de docenten LO wil dan ook in de toekomst veranderingen in de accommodatie(s) voor LO (49%).

Gevolgen coronamaatregelen merkbaar voor docenten LO
Ondanks alternatieve beweeginitiatieven tijdens de coronaperiode ervaren veel docenten LO dat hun leerlingen minder fit zijn (75%), motorische achterstanden hebben (60%) en/of minder motivatie voor LO hebben (48%) dan voor de coronaperiode.

De samenwerking met externe partijen ten opzichte van eerdere jaren is iets teruggelopen. Zo wordt bijna de helft minder gebruikgemaakt van buurtsportcoaches in het voortgezet onderwijs (20%, ten opzichte van 37% in 2018).

Derde peiling onder docenten LO in het voortgezet onderwijs
Dit onderzoek is een derde peiling onder docenten LO om de organisatie van LO en sport in het voortgezet onderwijs in kaart te brengen. Eerdere metingen waren in 2014 en 2018. In 2022 hebben 335 docenten LO een vragenlijst ingevuld, die grotendeels een herhaling was van de vragenlijsten in 2014 en 2018. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vijf docenten LO om op een aantal onderwerpen dieper in te gaan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-905
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl