Sofie Vrieswijk

Sofie is drie dagen per week werkzaam als junior onderzoeker bij het Mulier Instituut. Daarnaast is zij ook werkzaam als vakdocent bewegingsonderwijs op een basisschool en begeleidt zij studenten op de ALO met hun afstudeeronderzoek.

Sofie heeft de hbo bachelor tot docent lichamelijke opvoeding aan de Fontys Sporthogeschool afgerond en volgde daarna twee masters: pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en de onderzoeksmaster sport en bewegingsonderwijs aan de Fontys Sporthogeschool. Ter afronding van haar master heeft ze bij Mulier Instituut stage gelopen en een databank ontwikkeld met alle leerlingvolgsystemen en motorische testen voor het basisonderwijs. In haar werk als junior onderzoeker liggen haar werkzaamheden rondom de thema’s leren bewegen, gezondheid, bewegingsonderwijs en bewegen op en rondom school.

In haar vrije tijd is Sofie een echte water- en wintersport liefhebber en doet ze aan volleybal.

Publicaties

Meer publicaties

Kunnen we je twee korte vragen stellen?