Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Van meten naar bewegen

auteur(s):
Westerbroek, M, Vrieswijk, S., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
42 p. tab. Met lit. opg.
documenten:

Van meten naar bewegen: inzet van meetinstrumenten binnen een integrale aanpak voor betere motorische vaardigheden

samenvatting:

Als het onderdeel is van een integrale aanpak, kunnen gemeenten het meten van motorische vaardigheden als basis gebruiken voor het verbeteren daarvan. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor draagvlak onder scholen en, duidelijke doelen en de vervolgstappen. Dat blijkt uit casestudies van het Mulier Instituut in negen gemeenten.

Meten als onderdeel voor het verbeteren van motorische vaardigheden
Meten kan bijdragen aan een integrale aanpak voor het verbeteren van motorische vaardigheden. Dat gebeurt op verschillende manieren:

  • Op basis van de motorische vaardigheden kan passend naschools aanbod ingericht en opgezet worden.
  • De vakleerkracht bewegingsonderwijs krijgt input voor de les bewegingsonderwijs.
  • Goede of minder goede bewegers kunnen doorverwezen worden naar aanvullend aanbod.

Draagvlak, doelen en vervolgstappen zijn belangrijke voorwaarden
Om het meten van motorische vaardigheden bij te laten dragen aan het verbeteren daarvan, zijn de volgende elementen binnen een integrale aanpak van belang:

  • Goede afstemming tussen gemeente en scholen: bijvoorbeeld wensen van scholen meenemen bij de keuze voor een meetinstrument en zorgen voor genoeg ondersteuning bij de uitvoering. Zowel financieel als qua inzet van personeel. Zo creëer je draagvlak bij de betrokken partijen.
  • Duidelijke doelen: het meten levert veel meer op als je weet wat je ermee wilt bereiken en een meetinstrument kiest dat daarbij past.
  • Heldere vervolgstappen: als betrokkenen weten waar je de gegevens voor gaat gebruiken, zien ze ook sneller de meerwaarde van het meten. Zeker als de vervolgstappen ook weer bijdragen aan de gestelde doelen.

Casestudies onder negen gemeenten
Voor dit onderzoek zijn negen casestudies uitgevoerd onder gemeenten. De onderzoekers spraken met beleidsmedewerkers, medewerkers van gemeentelijke sportbedrijven en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Per gemeente is de aanpak in kaart gebracht voor het meten van motorische vaardigheden. En de rol daarvan binnen de gemeentelijke integrale aanpak voor het verbeteren van motorische vaardigheden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1063
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl