Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1407 publicaties gevonden

Sportdeelname en ervaren barrières door Syriërs in Nederland

Veel sportende Syriërs in Nederland voelen zich niet prettig op een Nederlandse sportclub en hebben discriminatie ervaren of zijn daar bang voor. Deze ervaringen en verwachtingen gelden voor zowel mannen…

Meer bewegen tijdens de schooldag

mogelijkheden en behoeften volgens schooldirecteuren en leerkrachten, factsheet 2023/17

Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend…

Verenigingsmonitor gemeente Apeldoorn 2023 (intern rapport)

De verenigingsmonitor geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de sportverenigingen, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid. Het Mulier Instituut heeft dit…

Velden samen gebruiken kansrijker dan fuseren en samenvoegen (intern rapport)

over de mogelijkheden om voetbalvelden in de gemeente Maasdriel efficiënter te gebruiken

De gemeente Maasdriel heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek uit te voeren naar de volgende vragen: hoe zijn voetbalvelden in Maasdriel efficiënter te gebruiken en welk draagvlak hebben verenigingen daarvoor…

Verenigingsmonitor gemeente Maasdriel 2023 (intern rapport)

In deze verenigingsmonitor maken de onderzoekers inzichtelijk hoe sportverenigingen een bijdrage leveren en kunnen leveren aan de uitvoering van het lokale sportbeleid in de gemeente. Dit kan de gemeente helpen…

Wereldmeiden

resultaten seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b), factsheet 2023/18

In het project Wereldmeiden(WM) sporten meiden die al langer in Nederland wonen (‘buddy’s’) gedurende twintig weken met vluchtelingenmeiden met een verblijfstatus (statushouders) die nog maar kort in Nederland wonen (‘deelnemers’).…

Toegangsprijsmonitor 2022/2023

toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem…

Contributiemonitor 2022/2023

contributies Nederlandse sportverenigingen

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem…

Welke groepen mensen bewegen minder?

vier groepen die achterblijven in beweegdeelname en de samenhang tussen deze groepen, factsheet 2023/14

Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plussers, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lichamelijke beperking. Vier op de…

Huurtarievenmonitor gemeentelijke sportaccommodaties 2022

huurtarieven van gemeentelijke sporthallen, sportzalen, gymzalen en voetbalvelden

Tussen 2021 en 2022 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met ongeveer 3 procent. In zeven op de tien gemeenten namen de huurtarieven toe met maximaal…