Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lidmaatschap sportclubs en sportdeelname 2022

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
11 p. fig.
documenten:

Lidmaatschap sportclubs en sportdeelname 2022: kernindicatoren clublidmaatschap en RSO-deelname, factsheet 2023/24

samenvatting:

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 nauwelijks veranderd. Het percentage dat lid is van een sportvereniging neemt over een langere periode licht af, maar blijft de laatste jaren ondanks corona redelijk stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Bijna drie kwart doet wel eens aan sport
In 2022 doet 71 procent van de mensen van 6 jaar of ouder jaarlijks minstens twaalf keer aan sport. Bijna een op de drie Nederlanders (29%) is lid van een sportvereniging. Naar leeftijd bestaan verschillen in sportdeelname en clublidmaatschap en ook in de ontwikkelingen daarbinnen.

Sportdeelname lager tijdens corona
In 2021 sportte 53 procent van de volwassen minstens twaalf keer per jaar (55% in 2003). Onder kinderen (6-11 jaar) was dat 78 procent en onder jongeren (12-17 jaar) 80 procent. Vooral kinderen en jongeren waren in 2021 (tijdens corona) minder actief dan daarvoor: in 2017 was dit nog 85 en 87 procent.

In de periode 2003 tot 2017 gingen jongeren geleidelijk aan wat vaker sporten. Voor volwassen en kinderen bleef de sportdeelname in die periode stabiel.

Lidmaatschap sportvereniging blijft stabiel
Een vijfde van de volwassenen was in 2021 lid van een sportvereniging (20%). Van de jongeren was dat 57 procent en van de kinderen 61 procent. Voor kinderen is dit percentage vergelijkbaar met de periode voor corona (2017). Het percentage jongeren dat lid is lijkt op langere termijn licht af te nemen.

Onderzoek naar kernindicatoren
De cijfers van mensen van 6 jaar of ouder zijn gebaseerd op de Vrijetijdsomnibus van het CBS. Sinds 2012 vindt elke twee jaar een meting plaats onder 3.000 Nederlanders. De sportdeelname en het percentage verenigingsleden zijn officiële kernindicatoren van de overheid. Een overzicht van alle indicatoren voor sport is te vinden op www.sportenbewegenincijfers.nl.

Voor de beschrijving van de verschillen tussen leeftijdsgroepen is gebruik gemaakt van twee andere grootschalige bevolkingsenquêtes van het CBS (AVO en LSM-a).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl