Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

JOGG-monitor 2023 (intern rapport)

auteur(s):
Huiberts, I., Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M., Melman, M., Dopheide, M., Heijden, J. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
64 p. fig. Met lit. opg.
samenvatting:

Het doel van deze monitor van de JOGG-aanpak is om inzicht te krijgen wat JOGG-gemeenten lokaal hebben bereikt. Daarnaast is gekeken naar lokale prioriteiten met de JOGG-aanpak, waar gemeenten tegenaan lopen en wat ondersteuningsbehoeften van JOGG-gemeenten zijn.

De informatie is verzameld via een vragenlijst onder alle JOGG-gemeenten in Nederland. Hierin is specifiek aandacht voor de lokale implementatie van JOGG, het werknet en de gezonde omgeving. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 142 gemeenten over de voortgang en ondersteuningsbehoeften in de lokale JOGG-aanpak.

Het onderzoek is in 2022/2023 uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van JOGG. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-998
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl