Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De rol van de buurtsportcoach in het sportakkoord II en bij onderdelen van GALA

auteur(s):
Vrieswijk, S., Stam, W. van, Slob, J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
24 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

De rol van de buurtsportcoach in het sportakkoord II en bij onderdelen van GALA

samenvatting:

Er zijn verschillende grote akkoorden en programma’s voor sport en bewegen, zoals het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Buurtsportcoaches verbinden deze regelingen lokaal met elkaar en leveren een grote bijdrage aan de doelen ervan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenteambtenaren.

Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC): coördinator sport en preventie
De BRC, van waaruit buurtsportcoaches worden aangesteld, is in 2023 vernieuwd. Er zijn 6 profielen gemaakt (wij gebruiken in dit rapport de term buurtsportcoach voor al deze profielen).

In de BRC staat ook een nieuw profiel: de coördinator sport en preventie. Deze professional is de kartrekker van het kernteam lokale sportakkoorden en zorgt lokaal voor de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. In 44 procent van de gemeenten was in mei 2023 zo’n coördinator actief. Inmiddels is dat waarschijnlijk meer. Vaak is deze coördinator een buurtsportcoach, gemeenteambtenaar sport of sportformateur die deze taak erbij heeft gekregen.

Sportakkoord II: bijdrage aan alle uitdagingen
Het sportakkoord II kent verschillende opgaven. Op alle opgaven uit het Sportakkoord II zijn buurtsportcoaches actief. De grootste bijdrage leveren ze aan de thema’s ‘inclusie en diversiteit’ en ‘vaardig in bewegen’. Ze leiden bijvoorbeeld inactieve mensen toe naar geschikt sportaanbod.

Buurtsportcoaches helpen bij onderdelen Brede SPUK
Via de Brede SPUK-regeling kunnen gemeenten financiering krijgen voor specifieke programma’s voor onder andere sport en bewegen. Vrijwel alle buurtsportcoach bevorderen verschillende regelingen die via de Brede SPUK-regeling gefinancierd worden, en bij elke regeling zijn wel buurtsportcoaches betrokken. Bijvoorbeeld de doelen van het lokale sportakkoord of de aanpak van overgewicht.

Onderzoek onder buurtsportcoaches, gemeenteambtenaren sport en werkgevers
De resultaten van dit onderzoek komen uit een peiling onder buurtsportcoaches (n=130), hun werkgevers (n=63) en gemeenteambtenaren sport (n=91). Het onderzoek is uitgevoerd in april en mei 2023.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1000
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?