Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 20 publicaties gevonden

Urban sports-beoefenaars

een kwalitatief onderzoek naar motivaties voor deelname

Het vrije en laagdrempelige karakter van urban sports motiveert jonge beoefenaars om te blijven sporten. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut onder jonge skateboarders en 3x3-basketballers.…

Monitor ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030'

voortgangsrapportage 2023

Ondanks toegenomen beleidsaandacht is sporten en bewegen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend. De kloof in de wekelijkse sportdeelname tussen mensen met en zonder beperking is de afgelopen…

Ervaringen en behoeften van vissende jongeren

leren van volwassenen en vergelijken met leeftijdsgenoten, maar gezelligheid centraal

Jongeren die regelmatig vissen willen graag deelnemen aan visactiviteiten. Het liefst doen zij dit samen met anderen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut voor Sportvisserij Nederland.…

De omvang van urban sports in beeld

inzicht urban sports-deelname en achtergrondkenmerken van sportbeoefenaars, factsheet 2023/23

15 procent van de volwassenen beoefent minimaal één keer per jaar een vorm van urban sports. Dat lijkt behoorlijk veel vergeleken met andere sporten. Wel is nog de vraag hoe…

Minimaregelingen voor sportdeelname

een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om…

Grassportvelden milieuvriendelijk beheren

Infographic van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2023 over het milieuvriendelijk beheren van gemeentelijke grassportvelden. Hoe staat het met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

Gebruik ondersteuningsregelingen voor sportstimulering kwetsbare groepen

infographic

Infographci over het gebruik van gemeentelijke ondersteuningsregelingen voor sportstimulering van kwetsbare groepen. Het artikel verscheem in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2022. 

Tussenevaluatie Fitness Loont: fitness voor mensen met een smalle beurs

inzicht in de ervaringen van deelnemende fitnesscentra

Fitnesscentra die aan de pilot van het programma Fitness Loont deelnemen, zien de meerwaarde van het organiseren van sportaanbod voor mensen met een smalle beurs. Tegelijkertijd ervaren ze knelpunten om…

Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2022

2-meting gemeentelijke beheerders grassportvelden

In 2022 gebruikt één op de vijf gemeenten gewasbeschermingsmiddelen op een deel van de grassportvelden. Dat is nauwelijks minder dan een jaar eerder, ondanks dat veel gemeenten toen de intentie…

District Spots: sportplekken voor en door jongeren

de belangrijkste opbrengsten en succesfactoren in beeld

District Spots zijn sport- en ontmoetingsplekken voor en door jongeren. Jongeren ervaren deze spots als veilige sportomgevingen waar ze zich zowel sportief als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit een…