Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 65 publicaties gevonden

Tevredenheidsenquête diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht

tevredenheid van JOGG-regisseurs en beleidsmedewerkers (intern rapport)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl…

Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland

De provincie Fryslân heeft het Mulier Instituut gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de organisatie van de start van een grote wielerronde in Friesland. De…

Waarom vist(e) de jeugd?

een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen

De populariteit van het vissen onder kinderen en jongeren is de laatste jaren mogelijk dalende. Het aantal jeugdVISpas-houders is gedaald en in de groep jonge vissers tussen 15 en 20…

Verenigingsmonitor 2017 Tilburg

de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in Tilburg

De verenigingsmonitor 2017 geeft inzicht in de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Tilburg. Voor de gemeente Tilburg is het waardevol om inzicht te krijgen in hoeverre…

Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017

1-meting, factsheet 2017/17

De 1-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om veranderingen in de situatie…

Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting

Deze 1-meting geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Op deze…

Tafeltennis in Nederland

onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden (personen die zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld) van de…

Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd

literatuuroverzicht en secundaire analyse

Een van de doelen van bewegingsonderwijs is om kinderen een levenslange actieve leefstijl mee te geven. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van wat bekend is over de effecten…

Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen

factsheet 2017/7

Meer dan de helft van de sportverenigingen in Nederland heeft een sportaccommodatie in eigendom en/of beheer. Meestal is dit inclusief kantine en kleedruimte. Het Mulier Instituut heeft de verenigingen in het…

Developing the EPODE academy

the needs and wishes of the members of the EIN

The EPODE International Network (EIN) wants to develop a new learning centre: the EPODE Academy. Useful for this development is a greater insight into how their members experience the existing…