Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H., Reijgersberg, N.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
62 p. bijl.
documenten:

Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting

samenvatting:

Deze 1-meting geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Op deze manier is een beeld verkregen van veel relevante indicatoren (overzicht paragraaf 9.2). Om veranderingen in de situatie tussen 2013 en 2017 zichtbaar te maken, is een 1-meting uitgevoerd, vergelijkbaar met de 0-meting in 2013. Opnieuw is een representatieve steekproef van scholen voor primair onderwijs benaderd en op een vergelijkbare manier als in 2013 bevraagd. De uitkomsten voor 2017 zijn op de antwoorden van schoolleiders van bijna 800 basisscholen gebaseerd. In de situatie van bewegingsonderwijs op basisscholen blijken tussen 2013 en 2017 maar zeer beperkte veranderingen te zijn opgetreden. Naast de resultaten van de 1-meting worden in deze rapportage ook gegevens uit de Gezondheidsenquête beschreven, betreffende het beeld van ouders over sport en bewegen op de basisschool. Ook worden resultaten getoond van een onderzoek naar de effecten van bewegingsonderwijs op later sport- en beweeggedrag.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0009
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-511
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl