Open data

Kwaliteitsbewaking

Het onderzoek van het Mulier Instituut is wetenschappelijk verantwoord. Dit betekent naast transparantie en herhaalbaarheid ook gebruik van de gangbare normen in de sociale wetenschappen. Het Mulier Instituut past zo veel mogelijk actuele (sport)kennis toe en is als het moet kritisch op de feiten. De datagroep van het Mulier Instituut bewaakt zowel het kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek. Speciaal betreft dit de kwaliteit van onderzoeksinstrumenten en (statistische) analyses. Daarnaast stimuleert de datagroep het gebruik van open/big data en geografische data.

Privacy respondenten

In onze privacyverklaring is te lezen hoe we met de privacy en persoonsgegevens van respondenten omgaan bij ons onderzoek.

Het Mulier instituut verzamelt zelf gegevens, maar kan ook over relevante databestanden van andere partijen beschikken en weet wat daarvan de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dit betreft zowel statistisch als geografisch onderzoek. Het Mulier Instituut kan nadere analyses op de data van eerder onderzoek of van externe bestanden uitvoeren. Lees hier meer over de mogelijkheden. 

Beschikbaar stellen eigen data

Veel onderzoek van het Mulier Instituut wordt gefinancierd met ‘publiek geld’ (overheidssubsidies). Het Mulier Instituut stelt daarom de meeste opbrengsten aan derden ter beschikking. Zo zijn publicaties openbaar toegankelijk en zoveel mogelijk onderzoeksgegevens beschikbaar via DANS. Lees hier meer over de Mulier-databestanden die momenteel beschikbaar zijn.