Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1010 publicaties gevonden

Behoefte aan overdekt zwemwater in Gooise Meren (intern rapport)

inzicht in de zwemwaterbehoefte nu en in de toekomst (2025 en 2035)

De gemeente Gooise Meren streeft naar een goede spreiding van sportaccommodaties waarbij per accommodatie rekening wordt gehouden met het verzorgingsgebied. In deze rapportage, opgesteld door het Mulier Instituut, wordt inzicht…

Formula E race Brainport Eindhoven region

potential economic and social impact

BrabantSport asked the Mulier Institute to conduct a study about the potential economic and social impact of a Formula E race for the Brainport Eindhoven region and the support for…

Competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches

factsheet 2020/4

De gemeenten zetten, met financiële hulp van het Rijk, 3.667 fte aan buurtsport- en cultuurcoaches in om Nederlanders te motiveren deel te nemen aan sport en/of cultuur. Om de competenties…

Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool

Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling biedt kinderen de kans om specifieke bewegingsactiviteiten op hun eigen niveau te beoefenen en daarmee hun motorische achterstand te verminderen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport…

De mediaconsumptie sport door ouderen

meer kijkers dan deelnemers, factsheet 2020/3

Ouderen (65 jaar en ouder) keken in 2018 meer naar sport dan in 2010. Dat is een gecombineerd effect van meer kijktijd en een groter aandeel sport in de kijktijd.…

Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

een inventarisatie van bondsbeleid en ervaren aandachtspunten, factsheet 2020/2

Vanuit de voortdurende actualiteit van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SKK) in de samenleving en binnen de (top)sport, is een inventarisatie van de huidige stand van zaken betreffende de actieve aanpak van…

De persoonlijke betekenis en maatschappelijke waarde van topsport voor niet-volgers

een verkennende studie onder mensen die geen sport volgen in de media

In het in 2019 door het ministerie van VWS en diverse maatschappelijke partners gesloten deelakkoord Topsport die inspireert! staat het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport centraal. Ingezet wordt…

Doortrappen

eindrapport vooronderzoek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft samen met ouderen, professionals en lokale partners een vernieuwende aanpak ontwikkeld, genaamd Doortrappen. Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk…

Ruimte voor buitensport in Amstelveen (intern rapport)

De gemeente Amstelveen groeit de komende jaren in inwonertal. Een dergelijke ontwikkeling in de bevolkingssamenstelling en -omvang kan veranderingen in de sportdeelname en sportvoorkeuren met zich meebrengen. De ambitie van…

Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht

vraag-aanbodanalyse naar formele binnen- en buitensportaccommodaties

De gemeente Utrecht wenst, gegeven de groei van de stad en de ontwikkelingen in het sportlandschap, grip te blijven houden op veranderingen in de behoefte aan sportruimte. In dit rapport…