Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportdeelname Zaanstad 2019

auteur(s):
Heijnen, E., Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
26 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sportdeelname Zaanstad 2019: ontwikkelingen rond sport en bewegen

samenvatting:

De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan actuele informatie over de sportdeelname van haar burgers. Het doel is om input te hebben voor de nieuwe sportvisie van de gemeente Zaanstad.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Zaanstad wordt gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe informatie. Waar mogelijk worden de uitkomsten van Zaanstad vergeleken met landelijke cijfers of met gegevens van relevante andere gemeenten.

Leeswijzer: het rapport gaat eerst in op de sportdeelname en recreatieve activiteiten om te bewegen. Daarna volgen een aantal details van de sportdeelname: sportfrequentie, sportverband en lidmaatschap. Vervolgens gaat het onderzoek dieper in op een aantal thema’s, namelijk motieven en belemmeringen, gebruik elektronische hulpmiddelen voor sporten en bewegen, sportorganisaties, sportaccommodaties, bezettingsgraad, bekendheid sportaanbod en betrokkenheid bij de sportvereniging (vrijwilligerswerk). Als laatste volgen de maatregelen die gemeenten kunnen nemen om meer mensen te laten sporten en bewegen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0013
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-685
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl