Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Zwemmen en zwemveiligheid

auteur(s):
Floor, C.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
3 p.
documenten:

Zwemmen en zwemveiligheid: trends in zwemgedrag, mening over zwemmen en zwemveiligheid 2008-2019, factsheet 2020/12

samenvatting:

Dit factsheet maakt onderdeel uit van het project NL Zwemveilig. NL, dat zich richt op het verzamelen van bestaande en nieuwe kennis over leren zwemmen om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

NL Zwemveilig wordt namens de zwembranche gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Het Mulier instituut heeft in dit factsheet een vergelijking gemaakt op basis van het Nationaal Sportonderzoek 2008-2019. Geconcludeerd wordt: 

  • Het percentage zwemmers blijft in 2019 gelijk in vergelijking met voorgaande jaren. De mening ten opzichte van zwemmen verandert nauwelijks en bijna alle Nederlanders blijven vinden dat een zwembad een basisvoorziening zou moeten zijn.
  • De opvallendste verandering in het zwemgedrag van respondenten betreft het moment waarop zij zwemmen. In 2019 wordt vaker in de vakanties gezwommen en minder vaak op andere momenten.
  • De kijk van Nederlanders op welk diploma nodig is om veilig te kunnen zwemmen verandert nagenoeg niet. Nederlanders realiseren zich dat zwemmen op bepaalde plekken meer vaardigheid vergt.
  • De nationale norm zwemveiligheid is maar bij een klein deel van de Nederlanders bekend.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl