Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1407 publicaties gevonden

Betaalbaarheid van sport

kennis- en innovatiescan WP6

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De betaalbaarheid van sport staat onder druk’. Dit is een van de zes venijnige problemen…

Onderbenutting van sportaccommodaties

kennis- en innovatiescan WP5

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen…

De maatschappelijke waarde van topsport is onvoldoende bewezen

kennis- en innovatiescan WP4

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De maatschappelijke waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar’. Dit is een van de zes venijnige…

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

kennis- en innovatiescan WP3

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg’. Dit is een van de…

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

kennis- en innovatiescan WP2

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit’. Dit is een van de…

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

kennis- en innovatiescan WP1

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI…

Beweegdeelname op buurtniveau

een verkenning van de geografische spreiding en kenmerken van buurten met een lage beweegdeelname

Een van de doelen van het Preventieakkoord is dat in 2040 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet (Ministerie van VWS, 2018). Het behalen van dit doel is…

De Nederlandse sportevenementensector na perioden van coronamaatregelen

omzichtig ondernemen in een dynamische markt

Na corona heeft de sportevenementensector nu nieuwe uitdagingen, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd zijn er kansen, bijvoorbeeld door de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl. Dat blijkt uit…

Sport- en beweeggedrag naar migratieachtergrond

factsheet 2023/8

Volwassen kinderen van migranten lijken in hun sportgedrag meer op mensen zonder migratieachtergrond dan op hun ouders. Dat is de conclusie van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut. De…

Ondersteuning gemeenten bij vergroten lhbti+-acceptatie op sportclubs

evaluatie pilot Alliantie Gelijkspelen 4.0

Gemeenten en sportclubs willen zich inzetten voor meer lhbti+-acceptatie in de sport. Maar ze hebben voor hun gevoel vaak niet genoeg kennis om hiermee aan de slag te gaan. Daarom…