Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1434 publicaties gevonden

Velden samen gebruiken kansrijker dan fuseren en samenvoegen (intern rapport)

over de mogelijkheden om voetbalvelden in de gemeente Maasdriel efficiënter te gebruiken

De gemeente Maasdriel heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek uit te voeren naar de volgende vragen: hoe zijn voetbalvelden in Maasdriel efficiënter te gebruiken en welk draagvlak hebben verenigingen daarvoor…

Verenigingsmonitor gemeente Maasdriel 2023 (intern rapport)

In deze verenigingsmonitor maken de onderzoekers inzichtelijk hoe sportverenigingen een bijdrage leveren en kunnen leveren aan de uitvoering van het lokale sportbeleid in de gemeente. Dit kan de gemeente helpen…

Wereldmeiden

resultaten seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b), factsheet 2023/18

In het project Wereldmeiden(WM) sporten meiden die al langer in Nederland wonen (‘buddy’s’) gedurende twintig weken met vluchtelingenmeiden met een verblijfstatus (statushouders) die nog maar kort in Nederland wonen (‘deelnemers’).…

Toegangsprijsmonitor 2022/2023

toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem…

Contributiemonitor 2022/2023

contributies Nederlandse sportverenigingen

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem…

Welke groepen mensen bewegen minder?

vier groepen die achterblijven in beweegdeelname en de samenhang tussen deze groepen, factsheet 2023/14

Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plussers, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lichamelijke beperking. Vier op de…

Huurtarievenmonitor gemeentelijke sportaccommodaties 2022

huurtarieven van gemeentelijke sporthallen, sportzalen, gymzalen en voetbalvelden

Tussen 2021 en 2022 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met ongeveer 3 procent. In zeven op de tien gemeenten namen de huurtarieven toe met maximaal…

Beweegstimulering in Limburg (intern rapport)

welke rol is volgens gemeenten weggelegd voor de Provincie Limburg?

Inwoners van de provincie Limburg sporten en bewegen minder dan gemiddeld. In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Limburg, staan de volgende vragen centraal:…

Ontwikkeling vitaliteit sportverenigingen

tussen 2018 en 2023, factsheet 2023/15

Voor sportverenigingen waren het roerige jaren, met coronamaatregelen en de energiecrisis. De zorgen over de toekomst en de vitaliteit van verenigingen namen toe. Sinds 2016 volgt het Mulier Instituut de…

Dynamiek sportorganisaties tijdens de energiecrisis

In de afgelopen jaren ondervonden organisaties in de sportsector veel gevolgen van de coronacrisis en de stijgende energieprijzen. Deze ontwikkelingen kunnen sportorganisaties in de problemen brengen en hun voortbestaan bedreigen.…