Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Velden samen gebruiken kansrijker dan fuseren en samenvoegen (intern rapport)

auteur(s):
Kwaasteniet, R. de, Aarnink, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
35 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

De gemeente Maasdriel heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek uit te voeren naar de volgende vragen: hoe zijn voetbalvelden in Maasdriel efficiënter te gebruiken en welk draagvlak hebben verenigingen daarvoor via het samen gebruiken van velden, samenvoegen en fuseren? Het rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-984
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?