Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1422 publicaties gevonden

Toolbox behoeftepeilingen regionale academies (intern rapport)

Landelijke Academie Buurtsportcoaches

De Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) is een programma dat in de periode 2019-2022 wordt vormgegeven als ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Binnen het programma LAB wordt samengewerkt met…

Inclusie in sport

waar staan we en wat leren we daarvan?

Powerpointpresentatie van Mirjam Stuij, onderzoeker bij het Mulier Instituut, over de inclusie in sport tijdens het Congres Sportief Verbinden  SONS in Enschede op 10 juni 2022. 

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen

Naar schatting hebben 350.000 tot 1,2 miljoen mensen in Nederland een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan…

Bewegend leren: vragen & antwoorden

Wat is bewegend leren? Waarom zou je het moeten gebruiken? En hoe doe je dat op een goede manier? Die vragen beantwoordt het Mulier Instituut in dit informatieblad over bewegend…

Het sport- en beweegaanbod op opvanglocaties

rondgang onder contactpersonen sport en bewegen, factsheet 2022/19

De werkdruk voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hoog. Daardoor is het voor hen lastig om sport- en beweegaanbod voor de bewoners te organiseren. Dat blijkt…

De veranderende inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs

ervaringen van vakleerkrachten

Voor de meeste vakleerkrachten staat de implementatie van een actieve schooldag hoog op de planning. Ze denken daarbij aan activiteiten zoals bewegend leren, beweegmomenten op school en buitenspelen. Dat blijkt…

Buitenspeelbeleid in gemeenten

factsheet 2022/18

65 procent van de gemeenten heeft beleid voor buitenspelen: 40 procent specifiek op dit onderwerp en 25 procent als onderdeel van een breder beleidsplan. Dat blijkt uit onderzoek van het…

Sportverenigingen in transitie?

verbreding van diensten, professionalisering en instrumenteel gedrag bij sportverenigingen tussen 2007 en 2021

De afgelopen decennia zijn sportverenigingen gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van overheidsbeleid en te professionaliseren. Deze drie veranderingen zorgen er niet voor dat…

Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof

naar een interventie gericht op een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen (met overgewicht)

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijk…

Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen (intern rapport)

evaluatie beweeginterventies SWV Helmond-Peelland PO

In dit rapport worden de beweeginterventies besproken die zijn uitgevoerd door bassischool de Lindt in Stiphout en basisschool Tijl Uilenspiegel in Deurne en ondersteund door SWV Helmond-Peelland PO. Na een…