Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor georganiseerde en anders georganiseerde sport in Utrecht

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K., Ruikes, D., Meijde, L. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
115 p. bijl. fig. krt. tab. Met lit. opg.
documenten:

Ruimte voor georganiseerde en anders georganiseerde sport in Utrecht: een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2021-2040)

samenvatting:

Dit onderzoek brengt voor de gemeente Utrecht in kaart gebracht of het aanbod aan sportaccommodaties aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte (2025, 2030 en 2040) of dat extra sportruimte gewenst is. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut. 

In aanvulling op de onderzoeken van de afgelopen jaren - 2006, 2012, 2016, 2017 en 2019 - is dit keer niet alleen aandacht voor de behoefte aan sportruimte vanuit sportverenigingen, maar ook vanuit (potentiële) anders en niet-georganiseerde sporters.

Tevens is het vragenlijstonderzoek onder gebruikers van sportaccommodaties gebruikt om gelijktijdig enkele vragen over de tevredenheid over sportaccommodaties te stellen

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen de onderzoekers de ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn voor sportcapaciteitsvraagstukken, zoals ontwikkelingen in de demografie en in de sportdeelname. In de hoofdstukken 3 en 4 staan de uitkomsten van de kwantitatieve analyses voor de binnensport en buitensport. Hierbij wordt ook teruggeblikt op de resultaten van deze analyses in het vergelijkbare onderzoek van 2019. De ervaringen van gebruikers van sportaccommodaties, zowel voor binnen- als voor buitensport, worden beschreven in hoofdstuk 5. Hierbij zijn zowel het vragenlijstonderzoek als ook de gesprekken met anders georganiseerde potentiële huurders opgenomen. Hoofdstuk 6 bevat de onderzoeksvragen en de conclusies en aanbevelingen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-896
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl