Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 21 publicaties gevonden

Gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle sporters in Nederland

factsheet 2021/21

Drie op de tien talentvolle sporters geven aan dat hun sportcarrière negatief is beïnvloed door de coronacrisis. Bijna de helft ervaarde zowel negatieve als positieve effecten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  Talentvolle sporters is gevraagd in welke mate de coronacrisis…

Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland…

Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid (intern rapport)

Meta-analyse van vijftien Brabantse sportevenementen

Met het onderzoek ‘Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid’ wordt beoogd bij te dragen aan de totstandkoming van het nieuwe beleidskader, met name waar dat het onderwerp sportevenementen betreft voor de provincie…

De Nederlandse topsport, hoofdstuk 5

een selectie uit de Monitor Sport en corona III - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de Monitor Sport en corona III - De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor…

De visie van topsportbegeleiders op een schone sport

een kwalitatieve studie naar de visie van het begeleidingsteam op het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de topsport

Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aanzien van dopinggebruik, maar vinden dat de topsporter altijd zelf…

Doortrappen

tussenrapportage monitoring en evaluatie fase 2

Om ouderen te laten deelnemen aan activiteiten van het programma Doortrappen, dat als doel heeft om ouderen zo lang én veilig mogelijk te laten fietsen, is het belangrijk om met…

Doping in Dutch elite sports

English summary

This publication contains an English summary of the Dutch report ’Dopinggebruik in de Nederlandse topsport’. The Mulier Institute, with financial support from the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport,…

Dopinggebruik in de Nederlandse topsport

Het Mulier Instituut heeft met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek uitgevoerd naar het dopinggebruik in de Nederlandse topsport. Het doel van dit onderzoek…

Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen

een overzicht en de meest belangrijke eigenschappen

Het ministerie van VWS heeft in het Nationaal Sportakkoord van 2018 de ambitie geuit om een verbetering in de beweegvaardigheid van kinderen te bewerkstellingen. In het deelakkoord ‘Van jongs af…

Veerkracht van de Nederlandse topsportsector in tijden van corona

Artikel in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2020 over de veerkracht van de Nederlandse topsportsector in tijden van corona. De financiële effecten van de coronacrisis op de Nederlandse…