Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 135 publicaties gevonden

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen

Naar schatting hebben 350.000 tot 1,2 miljoen mensen in Nederland een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan…

Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de ‘inclusie’ van mensen met een beperking in de sport. De auteurs van dit artikel, verschenen in het vaktijdschrift Sport & Strategie van juli…

Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen

stand van zaken 2021

In Nederland zijn veel partijen die zich direct of indirect inzetten voor sporten en bewegen door ouderen. Maar er is geen partij die zich opwerpt als ‘dé sportorganisatie van en…

Doortrappen

eindrapportage monitoring en evaluatie

Het programma Doortrappen is sinds de start in 2018 sterk gegroeid en weet op lokaal niveau de oudere fietser te bereiken. Doortrappen richt zich op het vergroten van de fietsveiligheid,…

Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking

landschap en betekenissen

Mensen met een beperking worden nog te weinig betrokken bij beleid over en organisatie van inclusief sport en bewegen voor deze groep. Dat blijkt uit monitoronderzoek van het Mulier Instituut.…

Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking

de stand van zaken eind 2019

Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak in hun vrije tijd dan mensen zonder beperking. Sinds 2001 zien we…

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?

onderzoek naar de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft sport hoog in het vaandel staan. Dit geldt voor zowel de breedtesport als de topsport. Daarbij is ook aandacht voor het bevorderen van de sport- en…

Hoofdbrekens

Column van Caroline van Lindert, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Strategie van november 2021 over de ontwikkeling in cijfers over sportdeelname van mensen met…

Sport en bewegen in de openbare ruimte

de beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid, brancherapport sport

Het verschijnen van dit brancherapport in september 2021 valt niet los te zien van de context. Dit brancherapport verschijnt in een dynamische, snel veranderende en onzekere maatschappelijke en beleidsmatige tijd.…

Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach

In dit artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen - online op 9 juli 2021 - bespreken de auteurs, werkzaam bij het Mulier Instituut op welke wijze het model van…

Kunnen we je twee korte vragen stellen?