Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach

auteur(s):
Hoogendam, A., Lindert, C. van
plaats:
z.pl.
uitgever:
Springer
jaar:
2021
documenten:

Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach

samenvatting:

In dit artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen - online op 9 juli 2021 - bespreken de auteurs, werkzaam bij het Mulier Instituut op welke wijze het model van Jolley voor de planning, implementatie en evaluatie van complexe lokale gezondheidsprogramma’s is toegepast bij een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC).

Met de BIC konden gemeenten met cofinanciering van het rijk lokaal buurtsportcoaches aanstellen. Gemeenten hadden de vrijheid de buurtsportcoaches in te zetten, passend bij de lokale situatie. Door de grote lokale verschillen die hierdoor ontstonden was het niet goed mogelijk een traditionele vorm van evaluatie, zoals een effectonderzoek, toe te passen. Op basis van het model van Jolley hielden de onderzoekers rekening met de implementatie van de BIC op meerdere niveaus (macro, meso, micro), het belang van terugkoppeling tussen en binnen de niveaus, de verschillende perspectieven van betrokkenen en de invloed van de lokale context op de implementatie van de BIC. De onderzoekers reflecteren op de wijze waarop de onderliggende principes van het model van Jolley hebben geholpen dit grootschalige evaluatieonderzoek uit te voeren. Ondanks enkele concessies aan de uitgangspunten van Jolley blijkt het model grotendeels geschikt voor de evaluatie van een complex programma als de BIC.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl