Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Handleiding Buitenspelen in Kaart (BinK)

auteur(s):
Gorp, M. van, Tije, T. ten, Lam, M. 't, Veldman, S.L.C., Slot-Heijs, J.J., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
24 p. Met lit. opg.
documenten:

Handleiding Buitenspelen in Kaart (BinK)

samenvatting:

Spelen kinderen in jouw gemeente minder buiten dan kinderen in andere gemeenten? Zijn er verschillen in buitenspeelgedrag tussen wijken? Die vragen kun je door de verschillende manieren van meten en rapporteren vaak niet goed beantwoorden. Met de nieuwe monitor Buitenspelen in Kaart (BinK) van het Mulier Instituut kan dat voortaan wel.

Die verschillen in meten en rapporteren leveren soms vertekende resultaten op. Zo leken kinderen in de regio West-Brabant opvallend vaak buiten te spelen vergeleken met andere GGD-regio’s. Het verschil kwam, zo bleek later, hoogstwaarschijnlijk doordat ze in de vragenlijsten op een andere manier vragen stelden over buitenspelen. 

BinK: een betrouwbare ‘buitenspeelindicator’
Om veranderingen te volgen of verschillen tussen groepen vast te stellen, is het belangrijk buitenspelen steeds op dezelfde manier te meten en te rapporteren. Daarom hebben we de vragenlijst Buitenspelen in Kaart (BinK) ontwikkeld. In de vragenlijst is aandacht voor buitenspelen op school, op de opvang en in de vrije tijd.

De verzamelde data leidt tot een ‘buitenspeelindicator’. Die geeft de gemiddelde buitenspeeltijd per dag in uren en is daarmee voor onderzoekers, gemeenten en GGD’en een goed vergelijkingsmiddel met andere gemeenten of een andere periode.

Gestandaardiseerd gebruik van BinK
De indicator is alleen goed vergelijkingsmateriaal als iedereen de vragenlijst op dezelfde manier gebruikt. Daarom schreven we een handleiding met instructies bij BinK. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen dezelfde categorieën gebruikt.

Bijvoorbeeld voor leeftijd: uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen vaker buitenspelen, en dat de buitenspeeltijd vanaf 8-jarigen afneemt. Ook voor gender is het belangrijk om de resultaten in verschillende categorieën te analyseren en te presenteren. Jongens lijken vaker veel buiten te spelen dan meisjes.

Op dezelfde manier en hetzelfde moment
Ook belangrijk: dat de vragenlijst op dezelfde manier én hetzelfde moment wordt gebruikt. Als je buitenspelen over de tijd wilt volgen of resultaten op lokaal of landelijk niveau wilt vergelijken, is het belangrijk dat je de vragenlijst elk jaar op dezelfde momenten afneemt. De hoeveelheid buitenspelen laat per seizoen namelijk vaak schommelingen zien.

Handleiding BinK
De BinK-vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met ruim twintig externe experts. Ook de ontwikkeling beschrijven we in de ‘Handleiding Buitenspelen in Kaart'.

Online en gemakkelijk
Onze onderzoekers hebben BinK geprogrammeerd voor online afname. De monitor is zo handig in te zetten door gemeenten en GGD’en. De buitenspeelindicator presenteren we in een aantrekkelijke, heldere factsheet.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1064
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl