Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten

auteur(s):
Gutter, K., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten, factsheet 2020/34

samenvatting:

Een van de ambities in het Nationaal Sportakkoord uit 2018 is Inclusief sporten en bewegen: dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

In dit factsheet heeft het Mulier Instituut aan beleidsmedewerkers (sport en bewegen) van alle 355 Nederlandse gemeenten (N=179, respons 50%), via het VSG gemeentepanel uit maart 2020, gevraagd waar zij aan denken bij een inclusieve samenleving.

De belangrijkste bevindingen uit deze peiling zijn:

  • 40 procent van de gemeenten geeft aan beleidsdoelstellingen te hebben op het gebied van (inclusief) sporten en bewegen specifiek voor mensen met een beperking. In 42 procent van de gemeenten vallen deze onder de beleidsdoelstellingen voor (inclusief) sporten en bewegen in het algemeen.
  • In 14 procent van de gemeenten worden de beleidsdoelstellingen voor mensen met een beperking nog ontwikkeld.
  • Twee derde van de gemeenten geeft aan dat deze doelstellingen in het lokale sportakkoord zijn of worden vastgelegd (66%).
  • In alle gemeenten worden een of meerdere activiteiten uitgevoerd om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken (100%). Deze activiteiten betreffen in negen op de tien gemeenten het verminderen van financiële drempels (94%) of het inzetten van de buurtsportcoach (89%).
  • 81 procent van de gemeenten werkt regionaal met andere gemeenten samen om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking te realiseren.
  • Beleidsmedewerkers geven aan (nog) grotendeels onbekend te zijn met de wensen en behoeften voor sporten en bewegen van mensen met een beperking.
  • Het aansluiten bij een regionale samenwerking is volgens beleidsmedewerkers voor kleinere gemeenten een succesfactor in het realiseren van (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking.
  • Volgens de beleidsmedewerkers is binnen regionale samenwerkingen het vervoer naar het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking een belemmering.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl