Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Beweegmonitor 2019 (intern rapport)

auteur(s):
Pulles, I., Fitters, R., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
31 p. bijl. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

De gemeente Heemskerk wil inzicht in het sportgedrag van volwassenen en kinderen en heeft het Mulier Instituut gevraagd om een Beweegmonitor 2019 uit te voeren. Naast de tevredenheid over de sport- en beweegmogelijkheden zijn ook de sportdeelname, motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen en het verrichten van vrijwilligerswerk onderzocht.

Hiertoe heeft een deel van de bevolking per brief een uitnodiging van de gemeente ontvangen om een online vragenlijst in te vullen.

De belangrijkst conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Inwoners van Heemskerk zijn tevreden over de openbare sportvoorzieningen en beweegmogelijkheden in de gemeente, met name over de mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Voor kinderen zijn bereikbaarheid en veiligheid belangrijk.
  • 86 procent van de volwassenen in Heemskerk sport maandelijks en 77 procent sport ‘wekelijks’, dat wil zeggen, meer dan veertig keer per jaar. Voor kinderen ligt dit aandeel met respectievelijk 89 procent en 83 procent iets hoger. De sportdeelname in Heemskerk is hiermee hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • De sporten waarvoor de gemeente in accommodaties investeert en waar lidmaatschap van een vereniging de norm is, zoals veld- en zaalsporten en zwemmen, blijven achter. Deze sporten zijn bij kinderen wel populair. Van de Heemskerkse kinderen is 88 procent lid van een sportvereniging, tegenover 42 procent van de volwassenen.

Het Mulier Instituut adviseert onder andere om bij het opstellen van de omgevingsvisie aandacht te hebben voor de beweegvriendelijkheid van de omgeving. Zo blijken inwoners behoefte te hebben aan het aanleggen van mountainbike- en skeelerroutes en het plaatsen van fitnesstoestellen in de openbare ruimte.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0013
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-619
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl