Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Buurtsportcoach

auteur(s):
Roest, J. van der, Pulles, I., Lindert, C. van, Poel, H. van der, Cevaal, A., Ginneken, Z.J.M.S. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
3 p.
documenten:

Buurtsportcoach : enquête gemeenteambtenaren sport : factsheet 2016/10

samenvatting:

Samen met acht hogescholen en met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls combinatiefuncties. Voor de uitkomsten van dit factsheet zijn gemeenteambtenaren met ‘sport’ in de portefeuille bevraagd over de manier waarop in hun gemeenten de regeling is vormgegeven en hoe tevreden zij zijn met de opbrengsten van de regeling. Alle Nederlandse gemeenten ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, dat in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten is verstuurd. In totaal reageerden 255 van de 390 gemeenteambtenaren (respons: 65%). Zes daarvan gaven aan dat hun gemeente niet (meer) met de regeling werkt. De overige 249 ambtenaren gaven hun mening over de regeling. De resultaten zijn tevens verwerkt in de SBB Monitor 2016. Gemeenten zijn zeer tevreden over de regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’, zo blijkt uit het onderzoek. 92 procent van de gemeenten is tevreden over deelname aan de regeling, terwijl 84 procent tevreden is over de resultaten die buurtsportcoaches met hun werkzaamheden behalen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl