Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies

auteur(s):
Lindert, C. van, Terpstra, N., Pulles, I., Schootemeijer, S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
34 p. bijl.
documenten:

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies

samenvatting:

Het nieuwe sport- en beweegbeleid ‘Grenzeloos actief, maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk’ heeft als doel dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden. In opdracht van het programma Grenzeloos actief heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de mate waarin gemeenten en provincies beleid voeren op het gebied van gehandicaptensport en in hoeverre buurtsportcoaches voor gehandicaptensport worden ingezet. Voor dit onderzoek zijn coalitieakkoorden van alle Nederlandse gemeenten en provincies op basis van zoektermen geanalyseerd. Daarnaast zijn alle Nederlandse gemeenten uitgenodigd voor het invullen van een online vragenlijst en zijn met alle provincies telefonische gesprekken gevoerd. De resultaten worden in deze publicatie gepresenteerd. Voor het programma Grenzeloos actief blijken de resultaten een mooie opsteker te zijn voor het uitvoeren van het landelijke beleid. Bij heel wat provincies en gemeenten lijkt al een structuur of voedingsbodem aanwezig te zijn voor het (door)ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, beleid of activiteiten. Ook al is gehandicaptensport als overkoepelende term niet altijd bij provincies of gemeenten in coalitieakkoorden, beleidsnota’s of uitvoeringsnotities terug te vinden, dan is er dikwijls wel aandacht voor de meer bredere benadering zoals ‘toegankelijkheid voor iedereen’ en ‘deelname van kwetsbare groepen aan sport en bewegen’. Dat biedt ruimte om voor de doelgroep van mensen met een handicap aandacht te vragen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-392
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl