Irma Huiberts

Irma houdt zich als socioloog binnen het Mulier instituut met name bezig met de evaluatie van het beleidsprogramma JOGG.

Zij studeerde pedagogische wetenschappen en sociologie en richtte zich op vraagstukken over de ontwikkeling en gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Bij het Mulier Instituut gaat zij de komende periode haar promotieonderzoek doen naar het JOGG-beleidsprogramma. In dit onderzoek staat onder andere centraal in hoeverre het de afgelopen jaren is gelukt een gezonde omgeving te creëren voor kinderen en jongeren in JOGG-gemeenten en hoe de aanpak de komende jaren verbeterd kan worden. Naast de JOGG-evaluatie is Irma als onderzoeker betrokken bij diverse andere onderzoeken binnen het Mulier instituut.

In haar vrije tijd doet Irma aan badminton, en is zij ook actief als jeugdtrainer bij de badmintonvereniging.

Publicaties

Meer publicaties