Chris Sparreboom

Chris is opgeleid tot cultureel antropoloog en heeft een grote interesse in het verbeteren van inclusie, gelijkwaardigheid en toegankelijkheid binnen sport, en daarmee indirect de algemene samenleving.

Halverwege de studie Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, waar naast het psychisch welzijn ook het begeleiden van mensen centraal staat, stapte Chris over naar de wo-bachelor Cultural Anthropology and Development Sociology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze rondde deze af met een afstudeeronderzoek gericht op doven en slechthorenden in Nederland, en ging dezelfde richting in bij de gelijknamige wo-master aan de Universiteit Leiden. In haar masterscriptie legde ze de ervaringen van participatie en inclusie bij doven en slechthorenden in teamsport vast. Hierbij maakte ze gebruik van haar ervaringsdeskundigheid als slechthorende en het (antropologische) kwalitatief onderzoeksperspectief waarbij het doen van interviews en participerende observaties centraal staat.

Ditzelfde perspectief zet Chris verder in binnen het thema Diversiteit bij het Mulier Instituut, waarin ze zich bezighoudt met sportervaringen binnen verscheidene minderheidsgroepen. Maatschappelijke vraagstukken, zoals etniciteit en een lage sociaaleconomische status (SES), komen hier aan bod. Vanaf 2023 zal Chris zich ook richten op de groep van mensen met een beperking.

Chris is van jongs af aan opgegroeid met handbal en heeft dit de afgelopen twintig jaar grotendeels gespeeld. Tegenwoordig houdt ze ook veel van stadswandelingen maken en bevindt ze zich wekelijks in de sportschool.

Publicaties