Woord van Raad van Toezicht

Ook in 2016 kwam de RvT drie maal bijeen: op 18 januari, 23 mei en 3 oktober. Het is goed dat die ritmiek inmiddels stevig is geland binnen de RvT. Dat geeft rust, maar ook ruimte. Ruimte om het met het bestuur te hebben over de richting waarin de sport zich ontwikkelt, en over de koers van het instituut. Als RvT stellen we tevreden vast dat de omschakeling naar een instellingsubsidie soepel is verlopen en dat de extra inspanningen op het terrein van acquisitie tot concrete resultaten hebben geleid. Uit de gesprekken die de RvT heeft gehad met een vertegenwoordiging van het personeel, spreekt veel arbeidsvreugde. De veranderingen die het instituut doormaakt vragen enerzijds aanpassing, maar brengen ook nieuw elan in de organisatie.

 
 

RVT

Raad van Toezicht Mulier Instituut, vlnr: Rinda den Besten, Henk Wals, André van Schaveren,
Roel
Roelfzema en Dick Schiethart

Uiteraard zijn we content dat het instituut voor de achtste keer in de laatste tien jaar ‘zwarte cijfers’ draaide. Daarmee zijn we met de reserves nog niet helemaal op het gewenste peil, maar met blijvende aandacht voor kostenbeheersing verwachten we hier de aankomende jaren slagen in te kunnen maken. Verder zijn we blij dat nieuwe ontwikkelingen, zoals ‘big data’, door het instituut worden gesignaleerd én opgepakt.

Maar het instituut staat de aankomende jaren wel meer ontwikkelingen te wachten. De sportwereld ontwikkelt zich razendsnel. Reikhalzend kijken we daarom uit naar de uitkomsten van de voor 2017 geplande strategische herijking. Als RvT sparren we daarin met het bestuur, zoals dat een RvT betaamt. Verder zullen we als RvT in 2017 ook onszelf tot onderwerp van gesprek maken. Want ook voor een RvT geldt dat we kritisch moeten blijven. Naar het instituut waarover we toezicht houden, maar ook naar onszelf als toezichthouders. Dat is wat de maatschappij van ons vraagt, en dat is wat we elkaar hebben toegezegd toen we deze mooie functie accepteerden.

Rinda den Besten, voorzitter Raad van Toezicht

 < Woord van het bestuur

> Financiën

> Personeel

> Publicaties