Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1514 publicaties gevonden

Energieverbruik in de sport

een verkenning van de gevoeligheid van de sportsector voor ontwikkelingen in de energieprijzen

Per sport zijn er grote verschillen in de invloed van het energieverbruik op de sportbeoefening zelf. Stijgende energieprijzen hebben hierdoor ook uiteenlopende gevolgen voor de sporters. Dit blijkt uit een…

Sporten en bewegen in de openbare ruimte

jaarrapport 2023

Beleidsmatige ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in het Nationaal Sportakkoord hebben eraan bijgedragen dat sporten…

Hugo! Magazine

een leven in dienst van de sport en wetenschap

Dit is de HUGO! Hugo van der Poel, directeur-bestuurder van het Mulier Instituut gaat met pensioen. Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. En dus ligt hier de HUGO. In…

Sportaccommodaties in Nederland 2023

kengetallen en kenmerken

Het aantal geregistreerde sportparken, sporthallen en zwembaden is in 2023 vergelijkbaar of iets lager dan 2015. Omdat de bevolking groeit, daalt het aantal traditionele sportaccommodaties per 10.000 inwoners. De oorzaken…

Monitor sportuitgaven gemeenten 2022

gemeentelijke uitgaven aan sport in de periode 2017 tot en met 2022

In 2022 gaven Nederlandse gemeenten in totaal 1,7 miljard euro uit aan sport en ontvingen ze 537 miljoen euro aan inkomsten. De netto-uitgaven aan sport waren dus bijna 1,2 miljard…

Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur

Het blijkt lastig om het onderwerp discriminatie en racisme op de agenda te krijgen in de sectoren sport en cultuur. Dat blijkt uit onderzoek voor de Staatscommissie tegen Discriminatie en…

Ervaringen en behoeften van vissende jongeren

leren van volwassenen en vergelijken met leeftijdsgenoten, maar gezelligheid centraal

Jongeren die regelmatig vissen willen graag deelnemen aan visactiviteiten. Het liefst doen zij dit samen met anderen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut voor Sportvisserij Nederland.…

Ruimte voor atletiek in Nederland (intern rapport)

kengetallen over atletiekaccommodaties en -verenigingen

In deze rapportage staat de planning van atletiekaccommodaties centraal. Het doel van dit onderzoek is om te bezien of het gewenst (en zo ja, mogelijk) is een richtlijn te ontwikkelen…

Ruimte voor georganiseerde sport in Enschede (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2022-2040)

De gemeente Enschede heeft behoefte aan inzichten in het benodigde aantal sportaccommodaties, vanaf 2022 tot 2040. In deze rapportage wordt de behoefte vanuit de georganiseerde sport en het bewegingsonderwijs aan…

Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023 beknopt te evalueren. Drie methoden zijn hiervoor ingezet: semigestructureerde interviews,…