Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1010 publicaties gevonden

Gevolgen coronacrisis voor schaakverenigingen

De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft het Mulier Instituut verzocht de gevolgen van de coronacrisis voor de schaakverenigingen in Nederland in kaart te brengen. Voor dit onderzoek zijn de resultaten…

Gelderse open clubs en vitale sportparken (intern rapport)

tussenrapportage, gesubsidieerde projecten open clubs en vitale sportparken in Gelderland

De open club-gedachte is ontwikkeld door NOC*NSF om clubs te inspireren een maatschappelijke rol te vervullen. Met het subsidietraject Open Clubs & Vitale Sportparken van de Provincie Gelderland worden verenigingen…

De plus van bewegen voor ouderen

een onderzoek naar de voordelen van lichaamsbeweging voor ouderen

Regelmatig bewegen is belangrijk voor de gezondheid, maar naarmate de ouderdom stijgt, wordt steeds minder bewogen. 42 procent van de ouderen voldoet niet aan de Nederlandse norm Gezond Bewegen. Dit…

Corona crisis consequences for Dutch sport clubs

factsheet 2020/16

The Mulier Institute researched the consequences of the corona crisis for sport clubs and their need for support measures, commissioned by NOC*NSF and in coordination with VSG (the Association of…

Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen

factsheet 2020/15

Het Mulier Instituut monitort jaarlijks sinds 2013 diverse aspecten van het bewegingsonderwijs in een van de verschillende onderwijsvormen, waaronder het gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS). Daarnaast is er in 2019…

De impact van de coronamaatregelen op de werkzaamheden van buurtsportcoaches

factsheet 2020/14

Dit factsheet geeft de resultaten weer van een peiling onder buurtsportcoaches. Daarnaast zijn interviews gehouden met werkgevers van buurtsportcoaches. De onderzoeken zijn in april 2020 door het Mulier Instituut uitgevoerd…

Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen

stand van zaken begin april 2020, factsheet 2020/13

Dit factsheet bevat de resultaten van de coronapeiling die het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd in de periode 1 april tot en met…

Planningsinstrument zwembaden

instrumentarium voor behoeftebepaling aan overdekt zwemwater binnen gemeenten en regio’s

Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met het werkveld een openbaar toegankelijk planningsinstrument ontwikkeld voor het bepalen van de behoefte aan overdekt zwemwater. Dit planningsinstrument maakt gebruik van planologische, empirische,…

Psychische gezondheid, bewegen en sport

de rol van bewegen en sport voor mensen met (ernstige) psychische klachten, factsheet 2020/9

Regelmatig bewegen vermindert psychische klachten, zoals depressiviteit en angstgevoelens. Daarnaast blijkt sportdeelname een positief verband te hebben met de sociale gezondheid. Mensen die zich psychisch ongezond voelen of een depressie…

Behoeftenonderzoek mensen met een beperking (intern rapport)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder mensen met een beperking. Met behulp van een grootschalig internet panel zijn volwassenen met een lichamelijke…