Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag

auteur(s):
Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
56 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019-2040)

samenvatting:

De druk op de beschikbare ruimte in Den Haag is de afgelopen jaren flink toegenomen door de groeiende bevolking. Sportvelden hebben in de gemeente plaats moeten maken voor woningbouw. De verwachting is dat het aantal inwoners van Den Haag tot en met 2040 door zal blijven groeien, met een nog grotere druk op de ruimte als gevolg.

De gemeente Den Haag heeft om deze reden behoefte aan inzichten in de ontwikkeling in de vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties voor de georganiseerde sport, om zodoende een voldoende aanbod aan sport- en beweegruimte in de gemeente te realiseren.

De gemeente Den Haag heeft het Mulier instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar hoe zich het huidige aanbod aan binnen- en buitensportruimte verhoudt tot de huidige (2019) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte in Den Haag.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij de sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, waar in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties centraal staan. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksvragen beantwoord en worden de resultaten beschouwd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-707
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl