Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1514 publicaties gevonden

Volggedrag van topsport

een onderzoek naar volggedrag en waardering van topsport

Bijna de helft van de Nederlanders (46%) volgt dagelijks één of meer sporten via de media. Slechts een op de zes mensen kijkt nooit naar sport. Veruit de meest gevolgde…

Trendrapport arbeidsmarkt sport en bewegen 2023

Na een periode van groei is de arbeidsmarkt sport en bewegen sinds 2019 gekrompen. Sinds 2021 neemt het aantal werkenden wel weer toe. Over de hele periode vanaf 2013 is…

Buitenspeelbeleid in gemeenten - 2023

factsheet 2024/12

Twee derde van de ondervraagde Nederlandse gemeenten beschikt in 2023 over buitenspeelbeleid. Maar dit beleid laat nog wel ruimte voor verbetering zien. Beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld vaak niet zo concreet geformuleerd…

Beleid over buitenspelen bij Nederlandse gemeenten

een verkenning en analyse van buitenspeelbeleid

Twee derde van de ondervraagde Nederlandse gemeenten beschikt in 2023 over buitenspeelbeleid. Maar dit beleid laat nog wel ruimte voor verbetering zien. Beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld vaak niet zo concreet geformuleerd…

Ruimte voor sport in Veenendaal

inzichten voor een integraal huisvestingsplan voor sport

De gemeente Veenendaal wil een integraal huisvestingsplan voor haar sportaccommodaties opstellen. Daar heeft zij inzichten in de behoefte voor nodig. Deze rapportage geeft inzicht in de accommodatiebehoefte vanuit de sport…

Ruimte voor zaalsport en bewegingsonderwijs in Heerlen

zicht op ervaren knelpunten

Deze rapportage brengt de verhouding tussen aanbod en behoefte in de gemeente Heerlen aan binnensportaccommodaties in beeld en plaatst de (ervaren) knelpunten in context. Het onderzoek is uitgevoerd door het…

Wat betekent topsport voor de samenleving?

de maatschappelijke waarde van topsport volgens de Nederlandse bevolking, factsheet 2024/9

In dit factsheet wordt een grote groep Nederlanders gevraagd welke positieve en/of negatieve bijdrage topsport volgens hen levert aan de Nederlandse samenleving. Wat is de maatschappelijke waarde van topsport? Een…

Ruimte voor georganiseerde sport in Amstelveen

een behoefte-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2022-2040)

De gemeente Amstelveen wil inzicht in het benodigde aantal sportaccommodaties voor het opstellen van een meerjarenplan voor sportaccommodaties. Om in deze kennisbehoefte te voorzien, brengt deze rapportage de behoefte vanuit…

Ruimte voor bewegingsonderwijs in Zaanstad

analyses van het benodigde aantal gymnastieklokalen voor het bewegingsonderwijs

De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan inzichten in de toekomstige behoefte aan voorzieningen om het bewegingsonderwijs te kunnen accommoderen. In deze rapportage wordt gekeken naar het aantal gymnastieklokalen dat aanwezig…

Ruimte voor bewegingsonderwijs en zaalsport in Dronten

inzichten in de accommodatiebehoefte

Deze rapportage geeft inzichten in de accommodatiebehoefte in de kern Dronten. Duidelijk wordt hoe het is gesteld met de verhouding tussen aanbod en behoefte, en in hoeverre aanpassingen nodig zijn…