Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1446 publicaties gevonden

JOGG-monitor 2023 (intern rapport)

voortgang en bereik in JOGG-gemeenten

Het doel van deze monitor van de JOGG-aanpak is om inzicht te krijgen wat JOGG-gemeenten lokaal hebben bereikt. Daarnaast is gekeken naar lokale prioriteiten met de JOGG-aanpak, waar gemeenten tegenaan…

Sport- en speelplekken in Nederland

een update van de scores op de deelindicator sport- en speelplekken, factsheet 2023/25

Sporten en buitenspelen zijn belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende plekken zijn waar zij kunnen sporten en spelen…

Rekenkameronderzoek sport - Eindhoven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de Rekenkamer Eindhoven onderzoek gedaan in de periode maart tot september 2023 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het sportbeleid van de gemeente…

Buurtsportcoaches en mensen met een beperking

de inzet van buurtsportcoaches voor sport en bewegen voor mensen met een beperking, factsheet 2023/22

Twee op de vijf buurtsportcoaches hebben meer uren nodig voor mensen met een beperking. Ze zien kansen om meer mensen met een beperking toe te leiden naar sport- en beweegaanbod,…

De omvang van urban sports in beeld

inzicht urban sports-deelname en achtergrondkenmerken van sportbeoefenaars, factsheet 2023/23

15 procent van de volwassenen beoefent minimaal één keer per jaar een vorm van urban sports. Dat lijkt behoorlijk veel vergeleken met andere sporten. Wel is nog de vraag hoe…

Beweegmonitor kinderopvang 2022

vragenlijst over bewegen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit…

Hoe beweegvriendelijk is Nederland?

een overzicht van de scores op de Kennisindicator Beweegvriendelijke Omgeving in 2020 en 2022, factsheet 2023/21

Het Mulier Instituut brengt in kaart hoe beweegvriendelijk Nederland is. Dat doen we met de Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO). In 2022 scoort Nederland daarop hoger dan in 2022, blijkt uit…

Wangedrag in de sport

vergelijking kernindicator en aangepaste vraagstelling, factsheet 2023/20

Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgt het Mulier Instituut de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers wangedrag meemaken in de sport. Voor die indicator is een…

De verbinding van het zorg- en sportdomein

factsheet 2023/16

Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij…

Beweegvriendelijk Enschede

een analyse van de beweegvriendelijke omgeving in Enschede

Nederlanders sporten, spelen en bewegen steeds vaker in de openbare ruimte. Hierdoor is een geschikte openbare ruimte voor sport, spel en beweging een belangrijk thema geworden voor sportorganisaties en overheden.…