Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 152 publicaties gevonden

European Para Championships the Netherlands 2023 (intern rapport)

een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse Topsportevenementenstrategie 2021-2030?

Doel van dit verkennend onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF is het verstrekken van inzicht in de wijze waarop de European Para Championships (EPC) bij kunnen…

Awareness study European Athletics Championships Amsterdam 2016

wave 2014

The European Athletics Championships Amsterdam 2016 are one of the ‘top events’ which took place in The Netherlands. Other top events are for example the World Championships Beachvolleyball in The…

Sportevenementen, hoofdstuk 7

een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de monitor Sport en corona II – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek…

Naar een toekomstbestendig bestuursmodel (intern rapport)

onderzoek in het kader van de heroriëntatie van het bestuursmodel van de NTFU

In het bestuursmodel van de NTFU is de verdeling van taken, bevoegdheden, inspraak en verantwoordelijkheden tussen het bestuur, het bondsbureau en de leden vastgelegd. De NTFU is benieuwd naar aanpassingsmogelijkheden…

Limburg paardensport 2030

fundament onder een nieuwe visie

De stichting Limburg Paardensport is een netwerkorganisatie met de ambitie om de positie van Limburg als paarden(sport)provincie te versterken. De stichting wenst eind 2020 een nieuwe visie te presenteren voor…

Contributiemonitor 2019/2020

contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

De betaalbaarheid van het sportaanbod en het faciliteren en stimuleren van sportdeelname is een belangrijk aandachtspunt in de beleidsagenda’s van onder andere het ministerie van VWS en gemeenten. De contributiemonitor…

Event impact managementplan

guidance for creating (health) impact with running events

This document is part of the project “Promoting health-enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH”. This project aims to promote sports, exercise and social well-being…

Managementplan voor impact van hardloopevenementen

richtlijnen voor het creëren van (gezondheids)impact bij hardloopevenementen

Dit document komt voort uit het project ‘Promoting health-enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH’. Het doel van dit project is om het sport- en…

Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events

literature review

In this document the results of the literature review of the project ‘Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH’are described. The project aims…

Schaatsen en inlineskaten in Nederland

onderzoek ten behoeve van de strategische heroriëntatie van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)

De KNSB zet zich in voor de versterking en promotie van schaatsdisciplines en skeeleren/inlineskaten, van top- tot breedtesport. De bond heeft de wens om een nieuw meerjarenbeleidsplan strategisch plan te…