Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 42 publicaties gevonden

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden

zesde voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2021

Vrijwel alle trekkers - ‘kerngroepen’ - van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale…

Ouders, liever rijk dan kwijt?

Column van Marieke Reitsma, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Strategie van juni 2021 over de omgang van trainers en ouders met elkaar. 

Een praktijkvoorbeeld van clubkadercoaching

al doende leren

In het najaar van 2020 voerde het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en de KNVB een procesevaluatie clubkadercoaching uit. De casebeschrijving uit dit artikel, gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport…

Beknopte versie

een selectie uit de rapportage ‘Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild - voortgangsrapportage juni 2021’

Dit is een beknopte versie van de Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' - de zes pijlers gepeild. Voortgangsrapportage juni 2021. 

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild

voortgangsrapportage juni 2021

Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van start, maar de grote massa moet nog volgen. Dat blijkt uit de vijfde rapportage van de…

Adviseurs lokale sport

onderzoek onder adviseurs lokale sport in het kader van de Monitor Nationaal Sportakkoord

De adviseur lokale sport gaat namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, Sportbonden en NL Actief) in gesprek met lokale allianties om de lokale samenwerking te bevorderen en de uitvoering van de…

Verenigingsbestuurders en ouders over een pedagogisch sportklimaat

Twee op de drie bestuurders van sportverenigingen zien mogelijkheden om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in het kader van het onderzoeksproject Kids First, towards a pedagogical sport climate (2018-2021) van Hogeschool Windesheim (lectoraat…

Jeugdtrainers voetbal en hockey over een pedagogisch sportklimaat

Twee op de drie bestuurders van sportverenigingen zien mogelijkheden om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in het kader van het onderzoeksproject Kids First, towards a pedagogical sport climate (2018-2021) van Hogeschool Windesheim (lectoraat…

Zwemaanbieders en het sportakkoord

inzet van zwembaden en zwemscholen op thema’s van het sportakkoord: inclusief sporten en bewegen, samenwerking en vaardig in bewegen (in 2019), factsheet 2021/4

Dit factsheet bevat de resultaten van het onderzoek waarbij is gekeken naar de mate waarin zwemaanbieders bezig zijn met en behoeften hebben op drie onderwerpen die aansluiten bij thema’s uit…

Ervaringen met organisatorische inbedding clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld

casebeschrijving proeftuin clubkadercoaching (2 van 2)

Het proeftuinenproject clubkadercoaching experimenteerde met de inzet van buurtsportcoaches als clubkadercoach bij sportverenigingen en liep van januari 2019 tot november 2020. Het project werd geleid door NOC*NSF en de KNVB…