Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ervaringen met organisatorische inbedding clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld

auteur(s):
Reitsma, M., Stuij, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
8 p.
documenten:

Ervaringen met organisatorische inbedding clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld. Casebeschrijving proeftuin clubkadercoaching (2 van 2).

samenvatting:

Het proeftuinenproject clubkadercoaching experimenteerde met de inzet van buurtsportcoaches als clubkadercoach bij sportverenigingen en liep van januari 2019 tot november 2020. Het project werd geleid door NOC*NSF en de KNVB en uitgevoerd met twaalf gemeenten en acht sportbonden. De projectleiding creëerde en faciliteerde een leerproces waarin het proeftuinenproject gaandeweg verder werd ingevuld. De betrokken gemeente- en bondscoördinatoren vonden het waardevol om kennis en ervaringen rondom clubkadercoaching met elkaar te delen. Ook de mogelijkheid om andere organisaties te leren kennen werd gewaardeerd. De lessen uit de gezamenlijke bijeenkomsten werden gebruikt om de uitvoering van clubkadercoaching in de praktijk verder te verbeteren. De projectleiding stond open voor het erkennen en aanpassen van zaken die niet goed werkten.

Dit blijkt uit het rapport ‘Procesevaluatie clubkadercoaching’, over de resultaten van een procesevaluatie van het proeftuinenproject op landelijk niveau uitgevoerd door het Mulier Instituut. In het rapport zijn twee casebeschrijvingen opgenomen en deze zijn los ook te downloaden. In de casebeschrijvingen zijn praktijkervaringen met het organiseren, inbedden en uitvoeren van clubkadercoaching bij verenigingen in twee gemeenten beschreven. Deze casebeschrijving gaat over ervaringen met organisatorische inbedding van clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl