Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

'Het kost veel tijd en je wordt er moe van'

auteur(s):
Elling, A., Kemper, F.
plaats:
Nieuwegein / 's-Hertogenbosch
uitgever:
Arko Sports Media / W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
220 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721567
documenten:

Inhoudsopgave : 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' : verklaringen voor sportdeelname en inzichten in de leefwereld van niet-sporters

samenvatting:

Het verhogen van het aandeel sporters in de bevolking van 65 naar 75 procent en daarmee het terugdringen van het aandeel niet-sporters, is een zaak van nationaal politiek belang geworden. Waar in het verleden veel niet-sporters relatief makkelijk verleid konden worden tot deelname door het benadrukken van positieve (gezondheids)effecten van sport en het wegnemen van drempels (meer, goedkoper en flexibeler sportaanbod 'om de hoek'), is de laatste jaren de rek een beetje uit de groei. Des te belangrijker is het onderzoek te doen naar verklaringen van sportgedrag en meer inzicht te verkrijgen in overwegingen en betekenisgeving van niet-sporters. 'Geen tijd', 'geen goede gezondheid', 'geen zin' en 'ik beweeg genoeg' zijn de meest genoemde redenen om niet (meer) te sporten. Maar vinden we onder niet-sporters ook daadwerkelijk meer objectief 'drukker' bezette mensen? En waarom vinden bepaalde (groepen) mensen sport leuker dan anderen? Bewegen niet-sporters inderdaad even veel als sporters? En in welke mate hebben economische ('te duur') of geografische ('te ver') aspecten een voorspellende waarde? In het eerste deel van 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' geeft een groot aantal auteurs, vanuit hun eigen vakgebied en op basis van uitgebreide empirische analyses, antwoorden op dergelijke vragen rondom sportdeelname. In het tweede deel van het boek nemen verschillende auteurs de lezer mee in de leefwereld van specifieke groepen niet-sporters, waaronder 'dikke' kinderen, reformatorische jongeren, mensen met beperkingen en ouderen. Welke (specifieke) betekenissen verlenen zij aan sport, hoe verhouden zij zich ten opzichte van de dominante vertogen over sport en welke stimulansen en belemmeringen om te sporten ervaren zij? Deze publicatie biedt beleidsmakers extra handvatten voor het behalen van gestelde sportdeelnamedoelen en mogelijkheden tot doelbewuste beïnvloeding van sportgedrag en zet tevens aan tot kritische reflectie op huidige en toekomstige beleidskeuzes en praktijkdoelen.

bestellen:
meer informatie over de bestelwijze van deze publicatie
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-0057
Uitgeleend
Kenniscentrum Sport & Bewegen
SPOR-0030
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B114
Beschikbaar
KVLO
SPOR-007
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl