Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Quickscan Gelders sportbeleid

auteur(s):
Hoogendam, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
25 p. bijl. fig.
documenten:

Quickscan Gelders sportbeleid: eindrapportage

samenvatting:

De provincie Gelderland streeft naar een sterk en duurzaam Gelders sportklimaat om sporten voor iedereen mogelijk te maken.

De provincie heeft het Mulier Instituut gevraagd een ‘quickscan’ van het bestaande sportbeleid uit te voeren. De vraag die in de quickscan centraal staat is: hoe verhoudt het huidige sportbeleid van de provincie Gelderland zich tot een aantal belangrijke ontwikkelingen in het sport- en beweegbeleid van de Rijksoverheid en buiten de sport gelegen maatschappelijke vraagstukken die de sport raken of waar de sport een rol in kan spelen?

De quickscan heeft tot doel tot aanbevelingen voor eventuele aanpassingen van het Gelders sportbeleid te komen en een schets te geven van de richting van het toekomstig sportbeleid, in de vorm van een ‘position paper’.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de meest recente landelijke ontwikkelingen op het gebied van sportbeleid besproken. Hoofdstuk 3 licht twee belangrijke ontwikkelingen uit: 1. het vraagstuk van het bestrijden van bewegingsarmoede en het verband met complexe gezondheidsverschillen en 2. de ontwikkeling van ‘samenwerkend bestuur’ als nieuwe bestuurlijke aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan wat de in hoofdstuk 2 en 3 geschetste ontwikkelingen betekenen voor het Gelders sportbeleid. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de oriënterende gesprekken en de werksessie verwerkt. Aan de hand van speerpunten van het ministerie van VWS worden de opties aangegeven voor mogelijke aanpassingen van het Gelders sportbeleid. Hoofdstuk 5 bevat een concluderende beschouwing.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-909
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl