Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bewegen en leren in het primair onderwijs

auteur(s):
Singh, A.S., Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Den Haag
uitgever:
NRO
jaar:
2022
documenten:

Bewegen en leren in het primair onderwijs

samenvatting:

In de afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewegen en cognitieve functies en leerprestaties.

n dit  online artikel vatten de auteurs samen wat zij weten uit onderzoek, en laten zij ook zien welke aannames nog níet onderbouwd kunnen worden.

Verder bespreken zij andere argumenten voor (meer) bewegen in en om school dan het verbeteren van de leerprestaties.

Ten slotte geven zij handvatten om te bepalen of bewegen pseend is voor leerkrachten, leerlingen en de schoolsetting, en zo ja, welke manier van bewegen dat kunnen zijn.

In een bijlage beschrijven zij hoe onderzoek wordt gedaan naar bewegen en leren.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl