Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Nuenen

auteur(s):
Schots, M., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
41 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Ruimte voor sport in Nuenen: een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2020-2040)

samenvatting:

De gemeente Nuenen c.a. wil graag beschikken over inzichten in de behoefte aan sportaccommodaties voor de georganiseerde sport en de ontwikkeling hiervan. Door de komst van een nieuwbouwwijk zal de bevolking in omvang toenemen, wat mogelijk gevolgen heeft voor de behoefte aan voorzieningen voor sporten en bewegen in de gemeente.

De gemeente Nuenen heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar:

  1. De huidige (2020) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte aan binnensportruimte, en hoe die zich verhoudt tot het huidige aanbod?
  2. De huidige (2020) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte van de buitensportverenigingen, en hoe die zich verhoudt tot het huidige aanbod?

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de onderzoeksvragen beantwoord en de resultaten beschouwd. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-857
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl