Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Zwemvaardigheid 2020

auteur(s):
Hollander, E., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
2 p.
documenten:

Factsheet Zwemvaardigheid 2020

samenvatting:

In 2020 heeft een groter deel van de kinderen onder de 17 jaar geen zwemdiploma en bezit een kleiner deel een A-, B- én C-diploma dan in de periode 2012-2018. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

In 2020 heeft 9 procent van de 6-16-jarigen geen zwemdiploma. 32 procent van de 6-16 jarigen heeft het volledige zwem-ABC en is daarmee zwemveilig. Tussen 2018 en 2020 is het aandeel kinderen zonder diploma toegenomen (van 6% naar 9%) en het aandeel kinderen dat zwemveilig is afgenomen (van 36% naar 32%).

Oorzaak: sluiting van de zwembaden? Waarschijnlijk heeft deze daling in 2020 te maken met de sluiting van de zwembaden vanwege coronamaatregelen. Daardoor hebben kinderen minder zwemlessen kunnen volgen, is de start van de zwemles mogelijk uitgesteld en hebben ze minder mogelijkheden gehad om een zwemdiploma te halen.

Diploma minder vaak tijdens schoolzwemmen gehaald: het percentage kinderen dat het A-diploma uitsluitend tijdens schoolzwemmen heeft behaald nam sinds 2012 licht toe, maar is in 2020 weer afgenomen (2018: 13%, 2020: 9%). Ook die ontwikkeling kan het gevolg zijn van de sluiting van scholen en zwembaden. Een andere mogelijke verklaring is de daling van het aantal scholen dat schoolzwemmen aanbiedt.

Vrijetijdsomnibus de cijfers over zwemdiplomabezit van kinderen in 2012-2020 zijn afkomstig uit de Vrijetijdsomnibus (VTO) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 was er een samenwerking van de Boekmanstichting en het Mulier Instituut met het CBS.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl