Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Veilig voelen en meemaken wangedrag in de sport 2012-2020

auteur(s):
Reitsma, M., Kalmthout, J. van, Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
documenten:

Veilig voelen en meemaken wangedrag in de sport 2012-2020: kernindicatoren sport en bewegen, factsheet 2021/32

samenvatting:

82 procent van de sporters en/of wedstrijdbezoekers voelde zich in 2020 veilig op en rond sportwedstrijden. In 2012 was dit nog 72 procent. De toename in 2020 ten opzichte van eerdere jaren past in een patroon van een positieve ontwikkeling, maar kan ook deels beïnvloed zijn door de coronamaatregelen voor de sport en aangepaste dataverzameling. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in dit factsheet van het Mulier Instituut.

Hoger ervaren veiligheidsgevoel en minder meegemaakt wangedrag: in lijn met de toename van de ervaren veiligheid rondom sportwedstrijden, is het meemaken van wangedrag in de afgelopen jaren afgenomen. Een kwart (23%) van de bevraagde sporters/wedstrijdbezoekers gaf in 2020 aan in de afgelopen 12 maanden minstens één vorm van wangedrag te hebben meegemaakt. Dit is lager dan in 2018 (28%) en de meetjaren ervoor. De meest voorkomende vorm van meegemaakt wangedrag is verbaal geweld (zoals schelden, pesten, treiteren, intimidatie of bedreiging).

De gunstige ontwikkeling van de twee indicatoren ‘Veilig voelen’ en ‘Meemaken wangedrag’ sluit aan bij de toegenomen beleidsaandacht hiervoor. Op basis van de data kan echter niet worden vastgesteld of de gemeten ontwikkeling een direct gevolg is van het gevoerde beleid.

Kanttekening door meting in coronajaar: een kanttekening bij de positieve ontwikkeling van de twee indicatoren voor een veilig sportklimaat is dat door de beperkende coronamaatregelen de potentiële onveilige momenten lager in aantal en anders van aard waren.

Onderzoek op basis van Vrijetijdsomnibus en kernindicatoren: de uitkomsten zijn gebaseerd op de Vrijetijdsomnibus van het CBS. Sinds 2012 vindt elke twee jaar een meting plaats onder 3.000 Nederlanders. De cijfers over ‘Veilig voelen’ en ‘Meemaken wangedrag’ zijn kernindicatoren van de overheid. Een overzicht van alle indicatoren voor sport en bewegen is te vinden op www.sportenbewegenincijfers.nl.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl