Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportgedrag en ervaren racisme etnische minderheden

auteur(s):
Elling, A., Cremers, R.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
4 p.
documenten:

Sportgedrag en ervaren racisme etnische minderheden, factsheet 2021/27

samenvatting:

Nederlandse ouderen en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond sporten minder vaak dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar sportgedrag van en ervaren racisme door biculturele Nederlanders. Niet-sportende 55-plussers met een migratieachtergrond vinden zichzelf vaak ‘te oud’ om te sporten. Corona lijkt man-vrouwverschillen in sportdeelname onder migrantenpopulaties verder te hebben vergroot.

Sportscholen en kickboksen relatief populair onder Nederlanders met migratieachtergrond: fitness is de meest beoefende sport onder Nederlanders met en zonder migratieachtergrond. Ook hardlopen, wandelen en voetbal zijn populair, ongeacht etnische achtergrond. Migranten zijn relatief vaak in sportscholen actief, waar ze vaker fitness en/of een vechtsport beoefenen. Sporters zonder migratieachtergrond sporten vaker ongeorganiseerd alleen (o.a fietsen, zwemmen), in een groep (met trainer) en/of bij een sportvereniging.

Aandacht voor tegengaan racisme belangrijk: een meerderheid van de bevraagde etnische minderheden vindt dat sport bijdraagt aan een positieve beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond en dat in de sport minder discriminatie plaatsvindt dan elders in de samenleving. Toch vinden negen op de tien Nederlanders met een migratieachtergrond meer aandacht voor het tegengaan van racisme in de sport belangrijk. Vier op de tien sporters met een migratieachtergrond hadden in de afgelopen twee jaar tijdens hun sportdeelname zelf te maken met negatieve opmerkingen, uitsluiting en/of bedreiging/geweld vanwege hun herkomst en/of huidskleur.

Aandacht voor etniciteit in beleid: de resultaten laten opnieuw zien dat beleidsaandacht voor etniciteit belangrijk is, in het kader van zowel sportstimulering als een veilig sportklimaat. Vanuit de deelakkoorden ‘Inclusief sporten en bewegen’ en ‘Postieve sportcultuur’ van het Nationaal Sportakkoord uit 2018 is de doelstelling namelijk dat iedereen in Nederland met plezier en op een veilige manier kan sporten.

Peiling onder Nederlanders met en zonder migratieachtergrond: de resultaten komen voort uit een online vragenlijst onder Nederlanders met een Turkse (n=253), Marokkaanse (n=242), Surinaamse (n=240) of Antilliaanse (n=242) achtergrond en onder Nederlanders zonder migratieachtergrond (n=225). De vragenlijst maakte de deel uit van het Omnibusonderzoek biculturele Nederlanders 2021 van Motivaction.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl