Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Kennis en innovatie in de zwembranche

auteur(s):
Hollander, E., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Kennis en innovatie in de zwembranche.

samenvatting:

Zwembadmedewerkers willen graag meer kennis over en innovatie voor het verbeteren van de zwemveiligheid, de zwemles en het activiteitenaanbod bij zwembaden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder leidinggevenden, toezichthouders en zwemonderwijzers in de zwembranche.

Van de respondenten geeft 78 procent aan innovatie belangrijk te vinden. 69 procent wil zich meer verdiepen in innovatie. Ze willen vooral meer weten over leren zwemmen (zwemles), zwemveiligheid en (nieuwe) zwemactiviteiten.

Kennis toepassen in de zwemles

De zwembadmedewerkers willen graag nieuwe vormen van leren (bv. impliciet leren) en praktijksituaties toepassen in de zwemles en hier meer kennis over opdoen. Voor leidinggevenden en zwemonderwijzers zijn dit de belangrijkste twee onderwerpen om zich verder op te ontwikkelen.

Daarnaast willen vooral zwemonderwijzers het plezier van zwemmen onder de aandacht brengen en vervolgactiviteiten opzetten met verenigingen, om kinderen na de zwemles aan het zwemmen te houden.

Kennisbehoefte: herkennen van en handelen bij verdrinkingen

Om de zwemveiligheid te verbeteren willen de zwembadmedewerkers graag meer kennis over hoe ze verdrinkingen kunnen herkennen en wat ze bij een verdrinking moeten doen. Daarnaast willen ze graag meer kennis opdoen door bijscholingen te volgen over sociale veiligheid in het zwembad.

Aandacht voor een leven lang zwemmen

De zwembadmedewerkers zien graag dat mensen in alle levensfases zwemactiviteiten beoefenen. Naast aandacht voor kinderen aan het zwemmen houden na de zwemles willen ze meer kennis over het opzetten van nieuw zwemaanbod.

Daarbij gaat het om zwemaanbod voor bestaande doelgroepen én voor specifieke doelgroepen, inclusief de benodigde voorzieningen daarvoor. Doel is om de deelname aan activiteiten in het zwembad te vergroten en voor een goede doorstroom te zorgen tussen de verschillende activiteiten in het zwembad.

Vragenlijst als input voor KIAZZ

Voor dit onderzoek is in opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) een vragenlijst uitgezet onder organisaties die verbonden zijn met de NRZ. 238 zwembadmedewerkers hebben deze ingevuld. De vragenlijst is opgezet om input te krijgen voor de kennis- en innovatieagenda zwemmen en zwemveiligheid (KIAZZ).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl