Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid

auteur(s):
Hover, P., Heijnen, E., Balk, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
59 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid: meta-analyse van vijftien Brabantse sportevenementen

samenvatting:

De bezoekers van vijftien Brabantse sportevenementen geven deze evenementen gemiddeld het rapportcijfer 8. De grote meerderheid ervaart tijdens hun bezoek een gevoel van saamhorigheid en is van mening dat het evenement bijdraagt aan een positief imago van Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met Fontys Economische Hogeschool Tilburg. In dit onderzoek is gekeken naar verschillende soorten sportevenementen die de provincie Noord-Brabant financieel heeft gesteund. Voorbeelden zijn het EK Veldrijden 2018 en de Fed Cup 2019.

Impact evenement hangt samen met leeftijd bezoekers
Het gevoel van saamhorigheid dat ontstaat bij sportevenementen en de trots die mensen ervaren omdat het evenement in Brabant plaatsvindt, zijn beide het sterkst bij oudere bezoekers. De jongere bezoekers voelden zich juist vaker aangemoedigd om zelf (meer) te gaan bewegen of sporten.

Grote variatie in uitgaven bezoekers in gastgemeente
De uitgaven van bezoekers liepen uiteen van 0 euro tot 800 euro per dag. Deze uitgaven hingen niet samen met leeftijd, geslacht of opleiding. Bezoekers gaven wel meer geld uit wanneer zij verder moesten reizen om het evenement te bezoeken.

Zes op de tien bezoekers waren zonder het evenement niet in de gastgemeente geweest en droegen daarom bij aan de economische impact. Deze varieerde per evenement van 31.000 euro (Ster ZLM Toer, slotetappe Oss 2017) tot 2,5 miljoen euro (RICOH Open 2017).

Meer saamhorigheid bij evenementen met Nederlands succes
De grote meerderheid van de bezoekers van sportevenementen in Brabant ervoer een gevoel van saamhorigheid. Wanneer er Nederlands topsportsucces was op een evenement, was meer saamhorigheid te zien. Dit is mogelijk een reden voor de grote verschillen tussen de evenementen in ervaren verbondenheid onder de bezoekers.

Impact op beweeggedrag lijkt beperkt
Minder dan een kwart van de bezoekers van Brabantse sportevenementen gaf aan zich door het bezoek aan het evenement aangemoedigd te voelen om (meer) te gaan bewegen of sporten. Dit positieve effect was vaker te zien bij bezoekers die zelf al regelmatig sportten. Onduidelijk is wat de invloed is op het werkelijke sport- of beweeggedrag.

Provincie kan meer sturen op prestatie
Als de provincie sportevenementen financieel steunt, kan zij de impact ervan mogelijk vergroten door meer te sturen op de prestaties die de organisator moet leveren. De redenen in kaart brengen waarom beoogde effecten (niet) tot stand zijn gekomen kan hieraan bijdragen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-800
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl