Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Racisme in het betaald mannenvoetbal

auteur(s):
Cremers, R., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Racisme in het betaald mannenvoetbal: veel draagvlak voor aanpak van expliciet racisme, factsheet 2021/17

samenvatting:

Vier op de tien profvoetballers in Nederland geven aan dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Onder spelers met een migratieachtergrond is dat zelfs een kwart. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers. De resultaten van de peiling zijn verwerkt in dit factsheet. 

Een kwart van de spelers geeft verder aan dat er binnen hun team wel eens grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over huidskleur, herkomst of geloofsovertuiging. De meningen verschillen over of zulke grappen onwenselijk zijn.

Taboe op bespreken racisme en discriminatie? Een vijfde van de spelers geeft aan dat binnen het betaald voetbal een taboe heerst op het bespreken van vooroordelen en stereotypen op basis van huidskleur en herkomst. Deze mening komt meer voor onder spelers met een migratieachtergrond (31%). Vooral deze spelers vinden het ook belangrijk dat er meer coaches, managers en bestuurders van kleur komen in het betaald voetbal (65%, tegenover 14% van de spelers zonder migratieachtergrond).

Over de aanpak van racisme blijkt uit de peiling het volgende:

  • Vrijwel alle profvoetballers vinden dat er moet worden opgetreden tegen negatieve uitingen van publiek of spelers over huidskleur, etnische herkomst of geloofsovertuiging.
  • Spelers beoordelen de aanpak van racisme door de KNVB met een krappe voldoende. De aanpak door hun eigen club, medespelers en henzelf krijgt een ruime voldoende.
  • Negatieve reacties van supporters, de publieke opinie en maatschappelijke normen en tradities worden als grootste belemmeringen gezien voor de aanpak van racisme. Slechts enkele spelers denken dat de clubs een belemmering vormen.
  • Naast sancties wordt positieve aandacht vanuit de voetbaljournalistiek, de KNVB en clubs als de belangrijkste maatregel gezien die bijdraagt aan het tegengaan van racisme in het betaald mannenvoetbal.

Peiling onder profvoetballers in Nederland: het Mulier Instituut heeft voor dit onderzoek in samenwerking met de Vereniging Van Contractspelers (VVCS) een peiling gehouden onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers in Nederland. Dit is onderdeel van de monitoring van het ‘Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal’ en van de pijlers ‘inclusief sporten en bewegen’ en ‘positieve sportcultuur’ van het Nationaal Sportakkoord. Dit onderzoek ondersteunt beleid om racisme en andere vormen van discriminatie in de sport en het (betaald) voetbal tegen te gaan. De factsheet is met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tot stand is gekomen. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl