Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Meervoudig gebruik sportparken

auteur(s):
Nafzger, P., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
20 p. tab.
documenten:

Meervoudig gebruik sportparken: een evaluatiestudie naar de maatschappelijk meerwaarde van Fysio PP op sportpark Molenvliet

samenvatting:

De tijdelijke vestiging van fysiopraktijk PP (Fysio PP) bij GVV Unitas valt nu buiten het bestemmingsplan. Bij wijze van een pilot is twee jaar terug voor een periode van vijf jaar toegestaan dat fysiopraktijk PP zich vestigt op sportpark Molenvliet.

In dit rapport evalueert het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Gorinchem deze periode en biedt een afwegingskader om de gemeente te informeren, gebaseerd op meerdere diepte-interviews (met onder andere wethouders, beleidsmedewerkers en bestuurders van de voetbalvereniging en fysiopraktijk) en aangevuld met documentanalyses van gemeentelijke beleidskaders. In het afwegingskader wordt ingezoomd op de multifunctionele inzet van de fysiopraktijk en wordt deze getoetst aan het bestemmingsplan en de omgevingsvisie van Molenvliet, om te bezien of haar inspanningen voldoen aan de beleidsnormen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0025
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-786
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl