Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)

auteur(s):
Heijnen, E., Dellas, V., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p. fig. met lit.
documenten:

Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017), factsheet 2020/24

samenvatting:

Nederlandse middelbare scholieren (12 t/m 16 jaar) met een lage gezinswelvaart (46%) en/of niet-westerse migratieachtergrond (51%) zijn het minst vaak lid van een sportvereniging. Van alle jongeren in deze leeftijdscategorie was in 2017 72 procent lid van een sportvereniging. Ook op basis van opleiding en geslacht zijn verschillen te zien in clublidmaatschap die tussen 2005 en 2017 nauwelijks kleiner zijn geworden. Vooral jongeren die zich in meervoudige posities van ongelijkheid bevinden (o.a. lager opleidingsniveau én lage gezinswelvaart; meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond) zijn relatief weinig lid van een sportvereniging.

Dit blijkt uit de factsheet ‘Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005-2017)’. De data komen uit het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek. Het HBSC-onderzoek is een breed, internationaal onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van scholieren.

Andere belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • 65 procent van de jongeren op het vmbo sport in clubverband tegenover 79 procent van de havisten en vwo’ers;
  • 46 procent van de vmbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond sport bij een sportvereniging, ten opzichte van 82 procent van de jongeren op het havo/vwo zonder migratieachtergrond;
  • 40 procent van de meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond sport bij een sportvereniging, ten opzichte van 76 procent van de meisjes zonder migratieachtergrond;
  • 55 procent van de havisten en vwo’ers met een lage gezinswelvaart sport bij een sportvereniging ten opzichte van 86 procent van de havisten en vwo’ers met een hoge gezinswelvaart.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?