Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport

auteur(s):
Dopheide, M., Elling, A., Balk, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
3 p.
documenten:

Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport (factsheet)

samenvatting:

Topsport brengt, mede door groter wordende (financiële) belangen, integriteitsrisico’s met zich mee. Het gaat hierbij om afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport door doping, matchfixing, seksuele intimidatie en discriminatie.

Als onderdeel van het onderzoek naar het Nederlandse antidopingbeleid uit 2020 is een aantal integriteitsstellingen opgenomen in een online vragenlijst.

De belangrijkste resultaten hiervan zijn beschreven in deze factsheet.

Hoewel nagenoeg alle (oud-)topsporters zich veilig voelen in de omgeving waarin zij topsport bedrijven, heeft ruim een kwart te maken gehad met of is getuige geweest van een onveilige/oneerlijke topsportomgeving.

De ervaringen met integriteitskwesties blijken uiteenlopend van aard, waarbij doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag het vaakst worden gerapporteerd. Vooral wat betreft doping binnen internationaal wedstrijdverband hebben topsporters minder vertrouwen in een eerlijk verloop.

Hoewel niet specifiek bevraagd, werden ook ervaringen met machtsmisbruik/mentale intimidatie relatief vaak expliciet benoemd.

Naast onderzoek naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag is verdiepend onderzoek wenselijk om integriteitrisico’s en eventuele ’risicovolle’ sporten en sporters nader in kaart te brengen, en hierop specifiek preventief en sanctionerend beleid te ontwikkelen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl